افتخارات  مدرسه


رتبه های برتر آزمون های جامع دبیرستان علمی نیمسال اول 97-96
درج شده در تاریخ 1396/11/28 توسط علمی.

رتبه های برتر آزمون های جامع دبیرستان علمی   نیمسال اول 97-96

شماره کلاس

آزمون جامع مهرماه

آزمون جامع آبان ماه

آزمون جامع آذرماه

101

آذین منصوریان

فاطمه سادات جلیلیان

آیسا شمسی جاذب

102

مائده ناصری

مائده ناصری

مائده ناصری

103

ساره یوسفی

ساره یوسفی

نسا ترابی مهوش

201

عسل بدری

حانیه عینی

تهمینه کریم نسایی

202

زهرا رسولی

زهرا رسولی

زهرا رسولی

401

فرنوش فرهنگ

شادی شهبازی

شادی شهبازی

402

آتنا ملکی منصور

زهرا ملکی

زهرا ملکی

403

زهرا عبدی

زهرا عبدی

زهرا عبدی