پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13 14
شنبه                  
07:45 تا 09:15
شیمی
 
09:25 تا 10:55
دین و زندگی
 
11:05 تا 12:25
فیزیک
     
12:45 تا 14:15
نگارش
               
یکشنبه                  
07:45 تا 09:15
ریاضی
 
09:25 تا 10:55
تربیت بدنی 1
 
11:05 تا 12:25
عربی
     
12:45 تا 14:15
زیست
               
دوشنبه                  
07:45 تا 09:15
فیزیک
 
09:25 تا 10:55
زیست
 
11:05 تا 12:25
ادبیات فارسی
     
12:45 تا 14:15
جغرافیای ایران
               
سه شنبه                  
07:45 تا 09:15
زیست
 
09:25 تا 10:55
شیمی
 
11:05 تا 12:25
تفکر و سواد رسانه ای
     
12:45 تا 13:30
آزمایشگاه علوم تجربی
13:30 تا 14:15
آزمایشگاه علوم تجربی
               
چهارشنبه                  
07:45 تا 09:15
امادگی دفاعی
 
09:25 تا 10:55
ریاضی
 
11:05 تا 12:25
زبان انگلیسی
     
12:45 تا 13:30
امادگی دفاعی
13:30 تا 14:15
زبان انگلیسی
               
پنج شنبه                                                                                                                                                                                                
جمعه