نام: مسعود
نام خانوادگی: آرام
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محبوبه
نام خانوادگی: اسلامپور
سمت: مدرس
نام: زهره
نام خانوادگی: ایلدرمی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: راضیه
نام خانوادگی: باب الحواجی
سمت: مدرس
نام: سارا
نام خانوادگی: برزیگر
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: شکوفه
نام خانوادگی: بلالی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: زهرا
نام خانوادگی: بیات
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سحر
نام خانوادگی: جهانگیری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مرضیه
نام خانوادگی: حاجلیویی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: میترا
نام خانوادگی: حاجی هادی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: خانم
نام خانوادگی: حجازی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: نرگس
نام خانوادگی: خالدی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: شکوفه
نام خانوادگی: خلیلی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: فاطمه
نام خانوادگی: خلیلی
سمت: مدرس
نام: راضیه
نام خانوادگی: دشتبان
سمت: مدرس
نام: رویا
نام خانوادگی: ربانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: ناهید
نام خانوادگی: رفیعی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سمیرا
نام خانوادگی: زمانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: رضوان
نام خانوادگی: زینی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: زهره
نام خانوادگی: سجادی پناه
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمود
نام خانوادگی: سلیمانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: افسانه
نام خانوادگی: سهامی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: هما
نام خانوادگی: شاخصی فر
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: پویه
نام خانوادگی: شکری
سمت: مدرس
نام: وحیده سادات
نام خانوادگی: صفاساداتی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: شیما
نام خانوادگی: فرجی فر
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: فاطمه
نام خانوادگی: فیاض خو
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: صفورا
نام خانوادگی: قرایی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عباس
نام خانوادگی: قمری
سمت: مدرس
نام: مرضیه
نام خانوادگی: لطفی
سمت: مدرس
نام: طاهره
نام خانوادگی: مرتضایی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جلال
نام خانوادگی: ملکی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مهناز
نام خانوادگی: می ریز
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: بهجت
نام خانوادگی: نانکلی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: اقدس
نام خانوادگی: واحدنژاد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مریم
نام خانوادگی: وثوق
سمت: مدرس
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: پاکیزه
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: انتصار
نام خانوادگی: پرستگاری
سمت: مدرس
نام: جمشید
نام خانوادگی: پیری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: منصوره
نام خانوادگی: چمنی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: شایسته
نام خانوادگی: کاظم زاده
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مریم
نام خانوادگی: کردلو
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سیده عاطفه
نام خانوادگی: کمالی
سمت: مدرس
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان غیر دولتی دخترانه علمی
خیابان میرزاده عشقی ،خیابان سجادی (تالار حافظ)،جنب ثبت احوال تلفن تماس :38322557 داخلی 1الی 6
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سیستم های اندیشه فراگیر می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.