نمایشگاه علمی آموزشی دبیرستان علمی
کارگاه انتخاب رشته پایه دهم
غرفه تشریح مغز غرفه مهدویت غرفه ورزش غرفه استکبارستیزی غرفه علوم آزمایشگاهی غرفه شیمی غرفه روانشناسی غرفه تشریح چشم غرفه دندان و ارتدونسی
  • غرفه تشریح مغز
  • غرفه مهدویت
  • غرفه ورزش
  • غرفه استکبارستیزی
  • غرفه علوم آزمایشگاهی
  • غرفه شیمی
  • غرفه روانشناسی
  • غرفه تشریح چشم
  • غرفه دندان و ارتدونسی